Εκτύπωση
PDF

Τηλεφωνική ειδοποίηση

        O συνδρομητής ειδοποιείται τηλεφωνικά απο το κέντρο επιχειρήσεων στις παρακάτω περιπτώσεις:

   Λήψη σήματος παραβίασης:

Ειδοποιείται τηλεφωνικά ο πελάτης όταν ληφθεί  σήμα παραβίασης κατά την διάρκεια της ημέρας ή και της νύχτας στο κέντρο επιχειρήσεων. Την νύχτα, εάν ο πελάτης είναι συνδρομητής της  υπηρεσίας άμεσης επέμβασης, ειδοποιείται μόνο αφού ελεγχθεί ο χώρος από την εταιρία και διαπιστωθεί παραβίαση.

 

Λήψη σήματος παραβίασης με ακολουθούμενο αφοπλισμό.

Όταν ληφθεί σήμα παραβίασης και ακολουθήσει αφοπλισμός, ο συνδρομητής  ειδοποείται τηλεφωνικά για επιβεβαίωση, καθώςκαι τον  έλεγχο της σωστής λειτουργίας του εγκατεστημένου συστήματος συναγερμού.

 

Υπέρβαση ώρας οπλισμού.

Κατά την πρώτη εγγραφή στις υπηρεσίες του κέντρου επιχειρήσεων, ο συνδρομητής μας υποδικνύει το ανώτατο ωράριο παραμονής των χρηστών στον χώρο. Σε περίπτωση που υπερβεί  αυτό το ωράριο, ειδοποιείται τηλεφωνικά για επιβεβαίωση οτι βρίσκονται ακόμα στον χώρο, και στην αντίθετή περίπτωση ενημερώνεται/υπενθυμίζεται οτι δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα συναγερμού.

 

Αφοπλισμός εκτός ωραρίου.

Κατά την πρώτη εγγραφή, επίσης ο συνδρομητής μας υποδικνύει τις ώρες που θα αφοπλίζεται το σύστημα απο τους χρήστες.  Εάν αφοπλίστεί  εκτός των επιτρεπόμενων ωραρίων, ειδοποιείται τηλεφωνικά για επιβεβαίωση και ενημέρωση.

 

Αποτυχημένη επικοινωνία συστήματος συναγερμού με το κέντρο.

Το σύστημα συναγερμού του πελάτη είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κέντρο λήψης σημάτων. Εάν χαθεί αυτή η επικοινωνία ειδοποιείται αμέσως ο συνδρομητής για την τυχόν ύπαρξη προβλήματος της τηλεφωνικής του γραμμής, του ίντερνετ, ή του GSM, και επισκέπτεται άμεσα τον πελάτη, το τεχνικό μας τμήμα.

 

Μέσω εικονολήπτη:

Οτιδήποτε παράξενο, περίεργο ή ασυνήθηστο παρατηρηθεί στο οπτικό πεδίο του εικονολήπτη, σύμφωνα με τις εντολές του συνδρομητή. Ταυτόχρονα επεμβαίνει το τμήμα άμεσης επέβασης.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις ζητήται απο τον πελάτη ο μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης τον οποίο γνωρίζει μόνο ο ίδιος και το κέντρο επιχειρήσεων.

 

 

 

 

 

Τ

 

τ

SOCIAL / NETWORK

      

  twitter-metal-block  YouTube 

 

contact us

TAURUS HELLAS SECURITY

Πατριάρχου Διονυσίου 31Α, Δράμα

Τηλέφωνο: 2521038100

Fax: 2521030365

eMail us