Εκτύπωση
PDF

Στατικές φυλάξεις

Έχοντας πολυετή  εμπειρία σε χώρους μαζικής ύπαρξης και μετακίνησης κοινού όπως γήπεδα, συναυλίες,  εκδηλώσεις, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα,  η TAURUS HELLAS SECURITY έχει την ικανότητα να αναλάβει την φύλαξη και του πιο απαιτητικού χώρου παρέχοντας υψηλή ασφάλεια.

Βασική προτεραιότητα της  TAURUS HELLAS SECURITY είναι εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών και η διατήρηση ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους.

Όλο το προσωπικό της TAURUS HELLAS SECURITY είναι ένστολο, διαθέτει την ειδική  άδεια εργασίας  SECURITY και χαρακτηρίζεται από ήθος, ευγένεια, διακριτικότητα και εχεμύθεια. Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του, ορίζονται από τον πελάτη και τις απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις του.
Oι φύλακες  συνεργάζονται με το κέντρο λήψης σημάτων & εικόνας  και με τα περιπολούμενα αυτοκίνητα της εταιρίας, καθ΄ολη την διάρκεια της υπηρεσίας τους για την πληρέστερη ασφάλεια του χώρου.
Οι φύλακες στον χρόνο εργασίας τους περιπολούν περιμετρικά τον χώρο και ελέγχονται καθ΄ όλη την διάρκεια της βάρδιας τους από τον εποπτεύων  και από τα περιπολικά που κινούνται διαρκώς.
Κατά την είσοδο - έξοδο ατόμων-αυτοκινήτων από τον χώρο φύλαξης, οι φύλακες  καταγράφουν τα γεγονότα που θα προκύπτουν.

 

SOCIAL / NETWORK

      

  twitter-metal-block  YouTube 

 

contact us

TAURUS HELLAS SECURITY

Πατριάρχου Διονυσίου 31Α, Δράμα

Τηλέφωνο: 2521038100

Fax: 2521030365

eMail us