Εκτύπωση
PDF

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Επάρκεια, Ενημέρωση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση

Το προσωπικό της εταιρίας επιλέγεται πάντοτε με αυστηρά κριτήρια ώστε να βελτιστοποιείται η « παραγωγική διαδικασία » και φέρει υποχρεωτικά την ειδική άδεια εργασίας Security βάσει του Νόμου 2518/97.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο επίπεδο τεχνολογικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των στελεχών που προσλαμβάνονται αλλά και συνεργατών υπεργολάβων.
Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το προσωπικό που θα προσληφθεί να είναι εξειδικευμένο στο αντικείμενο της κύριας απασχόλησής του και να κατέχει κατά το μέγιστο δυνατό τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους.

Η taurus hellas security, προκειμένου να αξιοποιήσει βέλτιστα το προσωπικό της, μεριμνά για την απαιτούμενη ενημέρωση του κάθε εργαζόμενου σε ότι αφορά το εργασιακό του αντικείμενο, τις αρμοδιότητές του, τις υποχρεώσεις του και τη σημαντικότητα της θέσης του σχετικά με την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της εταιρίας.
Τέλος, όλοι οι προσληφθέντες υπάλληλοι εκπαιδεύονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας και στα έντυπα λειτουργίας κατά τον πρώτο μήνα πρόσληψης.

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται σε συνεχή βάση, ώστε να είναι σε θέση να εξασκεί τα καθήκοντα του όπως προβλέπεται από το Σ.Δ.Π. για την υλοποίηση ποιοτικής υπηρεσίας. Ως εκπαίδευση εννοείται η διαδικασία τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης του προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού της εταιρίας, χρήσης υλικών, ενώ ως επιμόρφωση η επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού κυρίως μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις.

Αρμόδιο για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.
Οι ανάγκες για επιμόρφωση του προσωπικού καθορίζονται από τους Υπευθύνους Τμημάτων και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.
Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος εκπαιδεύεται εντός μηνός για όλες τις διαδικασίες και έντυπα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του στην επιχείρηση.

 

SOCIAL / NETWORK

      

  twitter-metal-block  YouTube 

 

contact us

TAURUS HELLAS SECURITY

Πατριάρχου Διονυσίου 31Α, Δράμα

Τηλέφωνο: 2521038100

Fax: 2521030365

eMail us